ALGEMENE VOORWAARDEN

Effio BV
Voorstraat 74
3441 CN Woerden
The Netherlands

E. info@effio.eu
T. +31(0)348 414027

KvK nr. 2729 1516 0000
BTW nr. NL 8169.48.422.B01
Rabobank NL83RABO0117562270

ARTIKEL 1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

ARTIKEL 3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de sokken brengt Effio verzendkosten in rekening. Vanaf € 30,- rekenen wij geen verzendkosten meer in Nederland.
3.2 De hoogte van de verzendkosten bedraagt in Nederland € 3,95 voor een bestelling tot € 30,-.
3.3 Voor verzendingen buiten Nederland wordt €7,95 gerekend.
3.4 De bestelling wordt verzonden met de PostNL. Het postpakket wordt verzonden in brievenbuspakketten die door iedere genormeerde brievenbus past. Bij grotere bestellingen worden meerdere postpakketten verstuurd.

ARTIKEL 4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten.
4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. je kunt betalen met:
4.3 direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard en Visa), iDEAL en Paypal.
4.4 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Effio de bestelde artikelen voor je. Mocht Effio de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4.5 Effio verzendt een bevestiging per e-mail als je betaling binnen is.

ARTIKEL 5. Levering
5.1 Alle artikelen worden binnen twee dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden bij PostNL.
5.2 Mocht om een of andere reden de aanbieding bij PostNL binnen 2 dagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met je opgenomen.
5.3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar je verzonden.
5.4 Effio is verantwoordelijk voor de levering van de bestelling tot aan de levering bij de klant.
5.5 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5.6 Alle sokken zijn uit voorraad leverbaar tenzij anders op de website vermeld. Mocht sokken door bijzondere omstandigheden niet voorradig zijn, dan brengt Effio de klant per e-mail hiervan op de hoogte.
5.7 Nadat de bestelling aangeboden is bij PostNL wordt per mail de factuur en bevestiging van verzending naar je verzonden

ARTIKEL 6. Retourneren
6.1 Effio doet er alles aan om je perfecte sokken te leveren. Ben je desondanks niet tevreden met (een deel van) je bestelling, dan mag je binnen 14 dagen aangeven dat je de bestelling wilt retourneren. Je kunt dit doen zonder opgaaf van reden. Je kunt de sokken retourzending versturen naar: Effio BV, Voorstraat 74, 3441 CN Woerden, The Netherlands
6.2 De klant betaalt zelf de kosten van terugzending.
6.3 Effio zal na ontvangst van de geretourneerde bestelling de aankoopwaarde inclusief eventuele betaalde verzendkosten binnen 10 dagen terugstorten op je bankrekening.
6.4 Effio behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer: het vermoeden bestaat dat de sokken gedragen /gewassen zijn of wanneer de sokken niet binnen 14 dagen na aflevering van de sokken zijn geretourneerd.
6.5 Indien je een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Effio zorgdragen voor het verzenden van de juiste sokken

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid
7.1 De sokken bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan Effio voorleggen.
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Effio kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Effio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.3 Effio is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Effio zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7.4 Effio kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Effio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door jou dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Effio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 9. Privacy-statement
9.1 Effio stelt je persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden en stelt alles in het werk uw persoonlijke gegevens te beschermen. De persoonlijke gegevens die Effio vraagt zijn noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen. Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren; Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

9.2 Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Effio hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@effio.eu

9.3 Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Effio.

9.4 Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@effio.eu. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

9.5 Veiligheid en vertrouwelijkheid. Effio heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Effio aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Effio houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Effio niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Effio. Effio is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Effio raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

ARTIKEL 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out, de afbeeldingen en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Effio B.V. worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

ARTIKEL 11. Geschillen
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Effio en de klant.

Voor Belgische klanten is het volgende van toepassing: Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

ARTIKEL 12. Cookies

12.1 Informatie over ons gebruik van Cookies. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@effio.eu

12.2 Wat is een cookie? Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

12.3 Soorten cookies Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker
  • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
  • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
  • Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

12.4 Jouw toestemming. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

12.5 Je browserinstellingen veranderen. Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

12.6 Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/

Aldus opgemaakt te Delft op 1 september 2007